productItem

Hạt điều WW240

Nguồn gốc: Việt Nam

Hạt điều có ký hiệu size 240, tính 485-530 hạt/kg hoặc 220-240 pound hạt. (W) có hình dạng nguyên khối, màu trắng tự nhiên (W).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ
productItem

Hạt điều WW320

Nguồn gốc: Việt Nam

Hạt điều có ký hiệu size 320, tính 660-706 hạt/kg hoặc 300-320 pound hạt. (W) có hình dạng nguyên khối, màu trắng tự nhiên (W).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ
productItem

Hạt điều WS

Nguồn gốc: Việt Nam

Hạt điều nhân được gọi là hạt điều trắng. Hạt nứt dọc tự nhiên và có màu trắng/ngà nhạt hoặc màu nhạt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ
productItem

Hạt điều W180

Nguồn gốc: Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ
productItem

Hạt điều SP

Nguồn gốc: Việt Nam

Hạt điều SP còn gọi là Hạt Điều Nhỏ Màu Trắng. Hạt vỡ nhỏ hơn hạt được mô tả trên LWP nhưng không lọt qua lưới sàng 6 mesh 20 SWG/2,80 mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ
productItem

Hạt điều BB

Nguồn gốc: Việt Nam

Hạt điều có tên gọi Baby Bits. Hạt và hạt vỡ nhỏ hơn những hạt được mô tả là SWP nhưng không lọt qua lưới sàng 10 mesh 24 SWG/1,70mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ
productItem

Hạt điều LP

Nguồn gốc: Việt Nam

Hạt điều nhân còn gọi là Hạt Điều Trắng Lớn. Hạt vỡ thành nhiều mảnh và không lọt qua lưới sang 4 mesh 16 SWG/4,75 mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Theo tiêu chuẩn AFI

Đóng gói: Túi chân không/thiếc và thùng carton

Trọng tải container:

Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá bán

Liên Hệ

Liên Hệ

Địa chỉ

Điện thoại

Email

© Copyright 2023. Bản quyền thuộc về QUANG BẢO. Thiết kế bởi Onepix.vn